• Poľná, Banská Bystrica
  • 20130429_135916
  • Rodinný dom, Lopej
  • Hotel pod Lipou, Modra

O nás

Spoločnosť Peter Pančík – ZVAROS vznikla v roku 1992 ako spoločnosť fyzickej osoby s cieľom vyplnenia voľného priestoru v oblasti predmetu podnikania spoločnosti v regióne s možnosťou uplatnenia sa aj v ostatných regiónoch SR.

Sídlo a výrobné priestory spoločnosti sa nachádzajú v Brezne, miestna časť Mazorníkovo.

Čo robíme ?

  • Solárne systémy

  • Zdravotechnika

  • Zváračské práce

  • Plynoinštalácie

Akcia

    Partneri